Wildfulness

Wildfulness

Wildfulness is een unieke manier om via de natuur dichter bij jezelf te komen. Heb je ook zin om dit te ontdekken?

Katrien Roef

img001.jpg

Van kinds af aan voel ik me al thuis in de natuur. Ondanks de verzuchtingen van mijn moeder, lukte het me maar niet om haar zorgvuldig en liefdevol met-de-hand-gemaakte jurkjes ‘naar behoren’ te dragen. Noodgedwongen legde ze zich er dan maar bij neer dat ‘een hemdje en sponzen broekske’ een geschiktere outfit was voor een kind als ik. De bomenklimmer die ik was, voelde zich veilig en thuis in het bos. De ritselende blaadjes in de wind fluisteren mij troost toe en rust vond ik in het patroon van de schors, zoals ik het met mijn vingers betaste. Ik bouwde kampjes, plukte bloemen en fantaseerde er op los. Kortom, in de natuur was ik op mijn best.

Waar is 'het' toch?

Waar is 'het' toch?

Maar het kind werd ouder en zoals zovelen onder ons zag ik mezelf opgezogen worden in de maalstroom van het leven. Er is zelfs een periode in mijn leven waarvan ik kan zeggen dat ik het leven onderging, het niet Leefde. Door de dood in mijn omgeving tot 2 maal toe in de ogen te kijken werd ik wakker en ging weer aan het stuur van mijn eigen leven staan. Gelukkig... en ik ben nog elke dag dankbaar voor dit inzicht.

Er is een onderstroom van mensen die voelen dat er iets niet klopt in de manier hoe we leven. Die bewust nadenken over welke waarden voor hen belangrijk zijn. Allemaal pioniers die een herwaardering van hun leven maken en er voor gaan. Sommigen zijn nog voorzichtig, anderen luidkeels en enthousiast.

KatrienRoef

Deze ontwaking wil ik zachtjes voeden. Dit kan ik doen door kinderen de natuur te leren ontdekken als onschatbare oase van rust en als altijd aanborende krachtbron met als doel om verstilling te creëren, de basis te helpen leggen van bewustzijn. Alles in mijn lijf vertelt mij dat het dit is wat ik moet doen.

Ook volwassenen die de koers kwijt zijn en verwijderd zijn geraakt van zichzelf, wil ik helpen weer op zoek te gaan naar wat hun hart werkelijk sneller doet slaan. Iedereen heeft wel eens een moment waarop hij/zij verstrikt geraakt tussen de eigen waarden en de verwachtingen van de maatschappij. Een moment van bezinning kan weer een nieuw perspectief geven door de afstand die er genomen wordt door letterlijk weggeplukt te worden uit een situatie.

Mijn hart gaat sneller slaan als ik voel dat een mens dichter bij zichzelf komt door een inzicht dat hij krijgt, waardoor hij beter in zichzelf past. Het geeft mij energie getuige daarvan te mogen zijn.

Hoe

KatrienRoef

Ik geloof in technieken van mindfulness. Ik wil de natuur als bron helpen ontdekken voor zintuigelijke waarnemingen en de daarbij vrijgekomen rust en ruimte.

Met oefeningen vanuit de creatieve therapie kan ik mensen meer bewust maken van hun eigen behoeften, waarden, verlangens, krachtbronnen, valkuilen, vervormingen,...

Het groepsleven, de minimaatschappij die zich tijdens een weekend en meerdaagse ontspint kan dan weer fungeren als spiegel en oefenterrein voor sociale vaardigheden, rolvervulling, leiderschap, conflicthantering, samenwerking,..

Met eenvoudige woudloperstechnieken komt men als vanzelf terug dichter bij de natuur. Het denken stopt, het is hier en nu aanwezig zijn. Door deze terugkeer naar de basis, naar de essentie van het leven sterkt men het relativeringsvermogen aan. Het kan ook ontzag en respect voor het dagdagelijkse luxe inboezemen waardoor de vanzelfsprekendheid plots een diepere laag krijgt.

Ervaring

Na ervaring in de jeugdbeweging heb ik zelf drie kinderen en dat is de meest onschatbare kennis die ik kon opdoen.

Ik werkte 18 jaar (tot 2017) als erkende psychiatrisch verpleegkundige binnen een therapeutische dagbehandeling. Ik heb ook een 4 jarige opleiding creatieve therapie gevolgd. Ik heb ervaring met dramawerk en verbindende communicatie. Ik ben opgeleid tot mindfulness kindertrainer (met europees certificaat) en daarnaast ook monitrice in de 'gezinssurvivals' en 'puur natuur' van de outdoorschool. Momenteel ben ik aan de slag als co-teacher en het zorgteam van een Freinetschool. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VZW moment zodat ik steeds kwalitatief werk kan verrichten. Ik volgde een opleiding ACT en breng deze visie graag over zowel in individuele gesprekken als in groepssessies. Het denken en zijn van volwassenen en kinderen boeit mij enorm en het zien groeien en bloeien is voor mij zeer dankbaar om van dichtbij mee te mogen maken.

Zoals ik al zei:

'Het is heerlijk om te zien als een mens lekker in zichzelf past'

Ik kijk er naar uit om samen met jou op ontdekking te gaan!

- Katrien